Top ManagementCol Ranjit Deswal, SM (Retd)
Col Ranjit Deswal, SM (Retd)
MANAGING DIRECTOR
Col Rajkumar Mann
Lt Col Rajkumar Mann (Retd)
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Capt Krishan Gopal (Retd)
Capt Krishan Gopal (Retd)
DIRECTOR
Ms Anuja Deswal
Ms Anuja Deswal
DIRECTOR
Ms Suneel Mann
Ms Suneel Mann
DIRECTOR

Legal HeadMr Chirag Deswal

Mr Chirag Deswal

Our Senior ManagersImage Here

Bhaskar Narayan Chaudhary

Dr. Himakshi

Dr. Himakshi Bhati Kushwaha

Manish Nagpal

Mr. Manish Nagpal

Neha Rathore

Neha Rathore

Vinod Kumar

Vinod Kumar

Our ManagersImage Here

Anuradha Singh

Avaneesh Dhariwal

Avneesh Dhariwal

Deepika Choudhary

Deepika Choudhary

Naveen Sharma

Naveen Sharma

Surender Singh

Satish Kumar

Suresh Kumar

Suresh Kumar

T S A